YU YUTSU SAVEZ VOJVODINE      
 JU JUTSU SAVEZ VOJVODINE  Masarikova 25/1  21000 Novi Sad , Tel: +381 (0)21 65-71-782 i  Tel./Fax +381 (0)21 529-670  

PRISTUPNICA JJSS

 PRIJAVA NOVIH

TAKMIČARA

 

UZRASNE I TEŽINSKE KATEGORIJE

 

PROGRAM POLAGANJA

ZA ZVANJA

 

 

 

     

 
 

 

Broj poseta