2021

JANUAR

 16.01.2020.   ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA  JJSV

U subotu 16.01.2021. godine sa početkom u 09,30 časova u Novom Sadu,  održana je redovna godišnja Skupština Ju Jutsu  saveza Vojvodine. Na Skupštini je razmatran i usvojen Zapisnik sa prethodne  Skupštine, Izveštaj o radu JJSV za 2020. godinu, Finansijski izveštaj za 2020. godinu ,  kao i Plan i program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu.

JANUAR

 16.01.2020.   ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA  JJSV

U subotu 16.01.2021. godine sa početkom u 10,00 časova u Novom Sadu,  održana je i Izborna Skupština Ju Jutsu   saveza Vojvodine gde je za predsednika izabrana Dara Novaković. Za članove Upravnog odbora JJSV izabrani su: Dara Novaković, Igor Kekenj i Uroš Drndarski.

Takođe, u subotu 16.01.2021. godine sa početkom u 10,30 časova održana je Konstitutivna sednica UO JJSV na kojoj je za potpredsednika izabran Uroš Drndarski, kao i Radna tela JJS Vojvodine.

 

 

YU  YUTSU SAVEZ  VOJVODINE   

     

NACRT NOVOG STATUTA JJSV

U cilju usaglašavanja postojećeg Statuta sa novim  Zakonom o sportu,  Upravni odbor Ju jutsu saveza Vojvodine je pripremio Nacrt Statuta JJSV koji stavlja na javnu raspravu od koje se očekuju primedbe i predlozi koje treba dostaviti isključivo u pisanoj formi kancelariji JJSV najkasnije do 15. decembra 2016. godine.

                                                              Prilog:  Nacrt Statuta JJSV

 

STATUT JU JUTSU SAVEZA VOJVODINE

TRENERI JU JUTSU SAVEZA VOJVODINE

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA 2014.

 

    VESTI:

 

2020.

NOVEMBAR

 17.11.2020. ODRŽANA SEDNICA UO JJSV

 

                                OSNOVNE ODLUKE

 

 

2019.

JANUAR

 SPORTSKI TALENTI VOJVODINE ZA 2019. GODINU

    Dokumentacija za projekat "SPORTSKI TALENTI VOJVODINE"

  (izveštaji za 2018. godinu i predlozi za 2019. godinu se nalaze u prilogu)

 

        DOPIS SPORTISTI 2019.                        DOPIS TRENERI 2019.

  OBAVEŠTENJE SPORTISTI 2019.           OBAVEŠTENJE TRENERI 2019.