YU  YUTSU SAVEZ  VOJVODINE   

     

NACRT NOVOG STATUTA JJSV

U cilju usaglašavanja postojećeg Statuta sa novim  Zakonom o sportu,  Upravni odbor Ju jutsu saveza Vojvodine je pripremio Nacrt Statuta JJSV koji stavlja na javnu raspravu od koje se očekuju primedbe i predlozi koje treba dostaviti isključivo u pisanoj formi kancelariji JJSV najkasnije do 15. decembra 2016. godine.

                                                              Prilog:  Nacrt Statuta JJSV

 

STATUT JU JUTSU SAVEZA VOJVODINE

TRENERI JU JUTSU SAVEZA VOJVODINE

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA 2014.