JU JUTSU SAVEZ SRBIJE  Masarikova 25/1  21000 Novi Sad , Tel: +381 (0)21 65-71-782 i  Tel./Fax +381 (0)21 529-670  
 

PRISTUPNICA JUJUTSU

 PLAN ZA NEDOLIČNO PONAŠANJE

 

PRIJAVA - TAKMIČENJE

 

UZRASNE I TEŽINSKE KATEGORIJE

 

PROGRAM POLAGANJA

ZA ZVANJA

 

USLOVI ZA STICANJE LICENCE

 

Talenti - 2023.

 

Talenti - 2024

 

     

 
 

 

Broj poseta