Prof. dr Strahinja Tepavčević                       mr Janoš Kopas 

                      predsednik                                     nacionalni selektor         

                                                                                                                

                                                                                      

                                         

               RANKO ŽDRNJA                                           DAVID KOPAS

         Nacionalni trener za duo:                       nacionalni trener za borbe       

 

                              

   UPRAVNI  ODBOR                                             NADZORNI ODBOR

  1. Tepavčević Strahinja                                                        1. Jevtić Milan - predsednik
  2. Kopas Janoš                                                                          2. Guljaš Igor - član
  3. Dramićanin Milutin                                                           3. Miletić Ljeposava - član
  4. Kekenj Igor
  5. Novaković Dara

                                                                                                                           

                                                   

                                           Telefon-faks: 021/529 670        

                                                                063-442-767  

                                            e-mail:   daraksv@gmail.com