Kontakti

 

 Ju Jutsu sport je rezultat inovativnog duha, koji kombinuje sve ono najbolje iz borilackih veština uz igraden sistem sportskih pravila, u kome udarci rukom i nogom, bacanja i parterna tehnika (zahvati držanja, poluge i gušenja) u sportskoj primeni dostižu izuzetno visok nivo efikasnosti koji deluje impresivno po brzini i formi, ali uz maksimalnu kontrolu. Kao rezultat, dobili smo fenomenalnu metodu takmicenja sa bogatim fondom tehnika, koja stice sve vecu popularnost u svetu i kod nas. Dakle, stvoren je unikatan i vrlo efikasan sportski sistem.

Bliže informacije o ovom sportu i veštini, kao i o organizaciji i sistemu takmicenja možete dobiti na telefon: 021/ 529-670 ; 021/ 65-71-782,
E-mail: tepavcevic@gmail.com,
ili putem pošte 21000 NOVI SAD, Masarikova 25.